ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ลำไยให้กับเกษตร
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 8.30- 16.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ลำไยเพื่อการค้าให้กับเกษตรกรโดยผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ ผศ.ดร. นพพร บุญปลอด เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยมีเกษตรเข้าร่วม จำนวน 60 คน (ภาพ-ข่าว : ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้)

 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   655   ครั้ง