ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ลำไยให้กับเกษตร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 8.30- 16.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ลำไยเพื่อการค้าให้กับเกษตรกรโดยผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ ผศ.ดร. นพพร บุญปลอด เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยมีเกษตรเข้าร่วม จำนวน 60 คน (ภาพ-ข่าว : ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้)

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   853   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงชื่มชม นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัดตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณงานพระราชทานเพลิง คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ เมื่อวันที่ 26/08/2554  
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ (ภริยา อำมาตย์โทคุณพระช่วง เกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อวันที่ 28/08/2554  
 


ศูนย์วิจัยพลังงาน ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาปิ้งย่างไร้ควันเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 29/08/2554