แม่โจ้โพลล์ประชุมปรึกษาหารือกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกรอบแนวทาง ในการดำเนินโครงการกำจัดขยะอินทรีย์ ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน  2 โครงการ คือ  โครงการเลี้ยงใส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์  และโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกองgallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   961   ครั้ง