งานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “งานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2558” เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ สร้างความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนที่มาจากต่างภูมิลำเนา แสดงออกถึงวัฒนธรรมชาวไทยภาคเหนือซึ่งเป็นการเลี้ยงต้อนรับแบบขันโตก และการแสดง 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีรูปแบบการจัดอาหารที่เป็น อินทรีย์ ออแกนิค ปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ Organic University โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 5,371 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค พร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษ พี่อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   1,781   ครั้ง