อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า UPLB แห่งประเทศไทย ณ LOOK FOREST GROUP

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับชมรมศิษย์เก่า UPLB แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดประชุมสามัญประจำปี ณ LOOK FOREST GROUP รัชดาภิเษก 64 กทม. ในการนี้อธิการบดีได้มอบพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นคุณดวงทิพย์ ระเบียบ ผู้จัดการคณะบุคคล LOOK FOREST GROUP มอบของที่ระลึกให้ท่านอธิการบดีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ด้วย

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   1,106   ครั้ง