ผู้บริหารม.แม่โจ้ร่วมประชุมการตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชุมร่วมกับผู้บริหารจ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, สส.กฤษณา สีหรักษ์, นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผาจุก, นายมนต์ชัย ปานธูป ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, อ.ทะนงศักดิ์ มณีวรรณ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจ.อุตรดิตถ์ เพื่อประชุมร่วมในการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคเหนือตอนล่างและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   2,338   ครั้ง