การประกวด MJU STAR Contest 2012

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ มีการจัดงาน MJU STAR CONTEST 2012 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ที่ใช่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผลการประกวดได้แก่ ชนะเลิศอันดับ 1ฝ่ายหญิง(ดาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ได้แก่ น.ส.สุภัสสรา ปริญญากิจ น้องมอมแมม G5 คณะเศรษฐศาสตร์ รองที่ 1 นส.ฟ้ารุ่ง เพ่งศรี G1 คณะวิทยาศาสตร์ รองที่ 2 น.ส.ฉัตรากานต์ ผิวใส G12 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย (เดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ได้แก่ นายเสฎฐวุฒิ แผลงศรี น้องโอม M7 คณะผลิตกรรมการเกษตร รองที่ 1 นายพัฒนพงศ์ สิงห์วงค์ M2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รองที่ 2 นายวัฒน์ ไทยเสถียร M10 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   3,225   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25/09/2555  
 


การประชุมเปิดศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25/09/2555  
 


การจัดงาน “Lanna Creative Tourism” เมื่อวันที่ 21/09/2555