พิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีคณะผู้แทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ คุณโกสินทร์ ถือแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ต่อไป

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งาน   สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  
จำนวนการชมข่าว   305   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ เมื่อวันที่ 13/06/2555  
 


มหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงข่าวโครงการ "อพ.สธ-แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 12/06/2555  
 


คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยประเทศอิสราเอล เยี่ยมชมกิจการทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 08/06/2555