พิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีคณะผู้แทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ คุณโกสินทร์ ถือแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 
โดย  งาน   สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  
จำนวนการชมข่าว   244   ครั้ง