ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเรือนพักนักศึกษาและโรงเลี้ยงควายพร้อมควายไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ผศ.ชูชีพ ชีพอุดม ผอ.มหาวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ เป็นประธานเปิดโครงการแสงสว่างนำชีวิตเกษตรกรไทยในอนาคตเพื่อการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ในการสนับสนุนของ คุณอุทัย พัฒนวีระกิจ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก และพนักงานทุกภาคส่วน ได้แก่เรือนพักนักศึกษา จำนวน 4 หลัง พร้อมแสงสว่าง โรงเลี้ยงควายพร้อมความอีกจำนวนหนึ่ง

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   888   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน (โครงการผลิตบัณฑิตธิดาดอย) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านขุนแตะ เมื่อวันที่ 06/02/2555  
 


งานฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Appropriate Technology and Local Knowledge in Agricultural Waste Recycling เมื่อวันที่ 08/03/2555  
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28/02/2555