ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเรือนพักนักศึกษาและโรงเลี้ยงควายพร้อมควายไทย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ผศ.ชูชีพ ชีพอุดม ผอ.มหาวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ เป็นประธานเปิดโครงการแสงสว่างนำชีวิตเกษตรกรไทยในอนาคตเพื่อการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ในการสนับสนุนของ คุณอุทัย พัฒนวีระกิจ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก และพนักงานทุกภาคส่วน ได้แก่เรือนพักนักศึกษา จำนวน 4 หลัง พร้อมแสงสว่าง โรงเลี้ยงควายพร้อมความอีกจำนวนหนึ่ง

 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   748   ครั้ง