คณะประมงฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (พหุวิทยากร) พ.ศ. 2560

  เมื่อวันที่26/08/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

  เมื่อวันที่25/08/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้เเก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  เมื่อวันที่23/08/2559
  [ชมภาพ]
    รองศาสตาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และทีมงานวิจัย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559

  เมื่อวันที่21/08/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่18/08/2559
  [ชมภาพ]
    คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

  เมื่อวันที่18/08/2559
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง เข้าร่วมการสัมมนาด้านการประมงในงาน “TBTI (Too Big Too Ignore) symposium on SSF in Asia-Pacific region and beyond

  เมื่อวันที่09/08/2559
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum

  เมื่อวันที่06/08/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะเทคโนโลยีการประมง

  เมื่อวันที่15/08/2559
  [ชมภาพ]
    คณะผู้บริหาร เพื่อร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

  เมื่อวันที่10/08/2559