คณะศิลปศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 15/01/2564
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "ผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast"
เมื่อวันที่ 24/12/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 23/12/2563
[ชมภาพ]

ศิลปศาสตร์บริการวิชาการ จัดเสวนา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านกับนักเรียนและสถาบันการศึกษาและสาธิตการตัดต่อคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านด้วยตนเอง ผ่านมือถือ
เมื่อวันที่ 22/12/2563
[ชมภาพ]

ศิลปศาสตร์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการสร้างกระบวนการผ่านความสัมพันธ์ English camp 2020
เมื่อวันที่ 20/12/2563
[ชมภาพ]

ศิลปศาสตร์บริการวิชาการ เยือนถิ่นดอกคำใต้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองด้วยอาหารการกิจสมุนไพรท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 18/12/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกตะวันออก”
เมื่อวันที่ 16/12/2563
[ชมภาพ]

อธิการบดีพบบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ 16/12/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างโอกาสภาษาต่าง ประเทศในชวีติ ประจําวัน : กิจกรรม English Club
เมื่อวันที่ 14/12/2563
[ชมภาพ]

โครงการ Meet the dean ประจำปีการศึกษา 2563/2
เมื่อวันที่ 02/12/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการชุมชนผู้สูงอายุ รู้ทันข่าวปลอม
เมื่อวันที่ 28/11/2563
[ชมภาพ]

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Faculty of Language and Arts, Universitas Indraprasta PGRI สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 26/11/2563
[ชมภาพ]

การหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Faculty of Social and Humanities, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 25/11/2563
[ชมภาพ]

ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ ม.แม่โจ้
เมื่อวันที่ 17/11/2563
[ชมภาพ]

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป หัวหน้าโครงการวิจัยและประธานกรรมการศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ (SIPS) พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและกรรมการศูนย์ ให้การต้อนรับทีมงานโครงการ Together
เมื่อวันที่ 16/11/2563
[ชมภาพ]

ศิลปศาสตร์บริการวิชาการ อาหาร สุขภาพ สมุนไพร เยือนถิ่นไทพวน ท่าวังผา
เมื่อวันที่ 13/11/2563
[ชมภาพ]

ศิลปศาสตร์บริการวิชาการ อาหาร สมุนไพร เมืองแพร่
เมื่อวันที่ 11/11/2563
[ชมภาพ]

การประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 04/11/2563
[ชมภาพ]

ศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English camp) เพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 03/10/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 25/09/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย”
เมื่อวันที่ 18/09/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและระบบประกันคุณภาพ CUPT-QMS Guildline”
เมื่อวันที่ 16/09/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 04/09/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 27/08/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทวนสอบ
เมื่อวันที่ 26/08/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2563 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
เมื่อวันที่ 18/08/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11/08/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ปลูกป่า สืบชะตา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 11/08/2563
[ชมภาพ]

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 29/07/2563
[ชมภาพ]

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23/07/2563
[ชมภาพ]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้บริหารพบผู้ปกครอง 2563
เมื่อวันที่ 25/06/2563
[ชมภาพ]

โครงการ Meet the Dean
เมื่อวันที่ 23/06/2563
[ชมภาพ]

พิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 07/06/2563
[ชมภาพ]

โครงการจัดดอกไม้ จัดสมดุลชีวิตและการทำงาน
เมื่อวันที่ 21/05/2563
[ชมภาพ]

พิธีเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่ง
เมื่อวันที่ 12/05/2563
[ชมภาพ]

กิจกรรมปลูกผักต้นแรก ปลูกผักแลกค่าเทอม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 12/05/2563
[ชมภาพ]

ม.แม่โจ้ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 485,000 ชุด
เมื่อวันที่ 08/05/2563
[ชมภาพ]

กิจกรรมแรงงานจิตอาสาช่วยบรรจุเมล็ดพันธ์ุผัก
เมื่อวันที่ 23/04/2563
[ชมภาพ]

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 24/03/2563
[ชมภาพ]

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนออนไลน์
เมื่อวันที่ 23/03/2563
[ชมภาพ]

เดินนำขบวนและถ่าพภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต คณะศิลปศาตร์
เมื่อวันที่ 04/03/2563
[ชมภาพ]

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ และฝึกซ้อมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 03/03/2563
[ชมภาพ]

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ลวงเหนือ)
เมื่อวันที่ 19/02/2563
[ชมภาพ]

กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนแม่โจ้ใหม่
เมื่อวันที่ 15/02/2563
[ชมภาพ]

English Club
เมื่อวันที่ 12/02/2563
[ชมภาพ]

ดนตรีบลูกราสแจม ไทย-ญี่ปุ่น และการนำเสนอผลงานนักศึกษา คณาจารย์
เมื่อวันที่ 07/02/2563
[ชมภาพ]

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 29/01/2563
[ชมภาพ]

กิจกรรมการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ตามเกณฑ์ AUN QA
เมื่อวันที่ 29/01/2563
[ชมภาพ]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA และพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
เมื่อวันที่ 20/01/2563
[ชมภาพ]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และร่วมต้อนรับแขกจากไต้หวัน
เมื่อวันที่ 16/01/2563
[ชมภาพ]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ
เมื่อวันที่ 16/12/2562
[ชมภาพ]

Indonesian day 2019
เมื่อวันที่ 13/12/2562
[ชมภาพ