คณะศิลปศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15/01/2564
[ชมภาพ]
 


คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "ผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast" เมื่อวันที่ 24/12/2563
[ชมภาพ]
 


คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 23/12/2563
[ชมภาพ]
 


ศิลปศาสตร์บริการวิชาการ จัดเสวนา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านกับนักเรียนและสถาบันการศึกษาและสาธิตการตัดต่อคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านด้วยตนเอง ผ่านมือถือ เมื่อวันที่ 22/12/2563
[ชมภาพ]
 


ศิลปศาสตร์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการสร้างกระบวนการผ่านความสัมพันธ์ English camp 2020 เมื่อวันที่ 20/12/2563
[ชมภาพ]
 


ศิลปศาสตร์บริการวิชาการ เยือนถิ่นดอกคำใต้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองด้วยอาหารการกิจสมุนไพรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18/12/2563
[ชมภาพ]