กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง “ระดมความคิด วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมในการทำงานร่วมกันทำหลักสูตรรูปแบบใหม่”
  เมื่อวันที่  :: 19/02/2563
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ หัวข้อ แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว
  เมื่อวันที่  :: 19/02/2563
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรม RECYCLE NO.3 ภายใต้โครงการ ECON ZERO WASTE
  เมื่อวันที่  :: 14/02/2563
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
  เมื่อวันที่  :: 13/02/2563
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี 2 (กิจกรรม Econ Green Camp) รุ่นที่ 1
  เมื่อวันที่  :: 05/02/2563
  [ชมภาพ]
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 7
  เมื่อวันที่  :: 17/01/2563
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563
  เมื่อวันที่  :: 26/12/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจำปี เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 26/12/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรม “แยก แลก ยิ้ม” ครั้งที่ 1
  เมื่อวันที่  :: 12/12/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่  :: 11/12/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรม 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 : ล้างแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ
  เมื่อวันที่  :: 11/12/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรม 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 : ขนย้ายปุ๋ยหมัก
  เมื่อวันที่  :: 11/12/2562
  [ชมภาพ]
  การบรรยายพิเศษในกิจกรรมการอบรมในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา"
  เมื่อวันที่  :: 16/11/2562
  [ชมภาพ]
  การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Sharpening the Research Ideas: Lesson Learn from Taiwan Graduate Studies Research"
  เมื่อวันที่  :: 02/11/2562
  [ชมภาพ]
  "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ประจำปี พ.ศ. 2562"
  เมื่อวันที่  :: 30/10/2562
  [ชมภาพ]
  “Econ Freshy Night Party 2019 (Econ ไทบ้าน อีสานอินดี้)”
  เมื่อวันที่  :: 05/10/2562
  [ชมภาพ]
  วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี
  เมื่อวันที่  :: 01/10/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด Thank you Press Party 2019 ร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – สื่อมวลชน
  เมื่อวันที่  :: 27/09/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
  เมื่อวันที่  :: 23/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 21/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เมื่อวันที่  :: 18/09/2562
  [ชมภาพ]
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 18/09/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
  เมื่อวันที่  :: 17/09/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการถอดบทเรียนความสำเร็จการบริหารจัดการขยะ 3Rs
  เมื่อวันที่  :: 15/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 14/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการ Econ search master of ceremony 2019
  เมื่อวันที่  :: 11/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 07/09/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Kick Off “Econ Zero Waste” ภายใต้โครงการขยะเหลือศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  เมื่อวันที่  :: 04/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่  :: 28/08/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Holistic Student Development Centre Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
  เมื่อวันที่  :: 26/08/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมหลักสูตร “การผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกอง”
  เมื่อวันที่  :: 21/08/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมหลักสูตร “การผลิตน้ำหมักชีวภาพ”
  เมื่อวันที่  :: 14/08/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  เมื่อวันที่  :: 09/08/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  เมื่อวันที่  :: 07/08/2562
  [ชมภาพ]
  Economics star search 2019
  เมื่อวันที่  :: 07/08/2562
  [ชมภาพ]
  ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "50 คนเด่นไทยนิวส์"
  เมื่อวันที่  :: 04/08/2562
  [ชมภาพ]
  การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการสื่อสารดิจิทัล (KM) สัญจร
  เมื่อวันที่  :: 02/08/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เมื่อวันที่  :: 26/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่  :: 25/07/2562
  [ชมภาพ]
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่  :: 25/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์ AUN QA
  เมื่อวันที่  :: 24/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านบริหารจัดการ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียว
  เมื่อวันที่  :: 24/07/2562
  [ชมภาพ]