ศึกษาดูงาน ณ จ..จันทบุรี

  เมื่อวันที่01/04/2562
  [ชมภาพ]
    น.ศ.ส่งเสริมฯ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

  เมื่อวันที่13/03/2562
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทำบุญถวายสังฆทานที่วัดหนองอุโบสถ

  เมื่อวันที่09/03/2562
  [ชมภาพ]
    น.ศ. จัดกิจกรรมค่ายเชียงดาว

  เมื่อวันที่09/03/2562
  [ชมภาพ]
    ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรในโครงการบริการ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสวนครัวพื้นบ้านแบบประยุกต์

  เมื่อวันที่23/02/2562
  [ชมภาพ]
    ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสวนครัวพื้นบ้านแบบประยุกต์

  เมื่อวันที่22/02/2562
  [ชมภาพ]